Nuttige links van organisaties.

  • De Nederlandse Ambassade in Parijs.
  • De FANF is  een federatie van 18 Nederlandse verenigingen die in de verschillende regio’s van Frankrijk bestaan.  De federatie richt zich op juridische en fiscale zaken, zorgverzekering en sinds kort ook op onderwijs van de Nederlandse taal in Frankrijk. Dit is geen uitputtende lijst. Ook over onderwerpen als nationaliteitskwesties, paspoorten, rijbewijzen, Franse en Nederlandse wetgeving, die de belangen van de Nederlanders in Frankrijk raken, heeft de FANF regelmatig de verenigingen geïnformeerd.
  • CAK  Sinds 1 januari 2017 heeft het CAK de buitenlandregeling overgenomen van ZIN (Zorginstituut Nederland).
  • Nederlandstalige advocatuur in Frankrijk Als u in de penarie zit en u juridische ondersteuning wenst is het wellicht handig te weten dat er Franse advocaten zijn die u in het Nederlands van dienst kunnen zijn.
  • ANEAS helpt Nederlanders maar ook “verfranste” Nederlanders, die in Frankrijk in problemen raken en die niet op een eenvoudige wijze opgelost kunnen worden. Een probleem wordt ingewikkelder als de hulpzoekende geen familie heeft om hem of haar te helpen.
  • Stichting GOED De Stichting GOED is opgericht voor belangenbehartiging van Nederlanders die permanent of tijdelijk in het buitenland wonen
  • NIHB (Nederlanders in het Buitenland) is een bron van informatie voor Nederlanders die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijven.
  • CMUNF   is in 2000 opgericht en is opgezet als een vereniging volgens de Franse wet 1901, die ten doel heeft collectieve (ziektekosten-)verzekeringen aan te bieden, die aansluiten bij de (speciale) behoeften van Nederlanders, in Frankrijk wonen.
  • Het Nederlands Ondersteuningsfonds ontfermt zich over landgenoten met financiële of sociale problemen, die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de Nederlandse of Franse overheid dan wel familie of vrienden.
  • VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland). De Vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van hen die buiten Nederland wonen in landen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en een Nederlands pensioen ontvangen.

Handige sites:

Nederlandse verenigingen in Frankrijk

Les Amis de Drop of Stroopwafels brengt een kwartaalblad, waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen over het leven in Frankrijk. Denk daarbij aan praktische informatie over belastingen, verzekeringen, computergebruik en erfrecht.