Mededelingen van het bestuur NVLR voor de leden

Voorwaarden voor deelname aan de NVLR-activiteiten.

Het bestuur van de NVLR wijst u erop dat deelname aan de activiteiten volledig voor eigen risico is. Het bestuur kan volgens de Franse wet niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke en/of materiële schade die tijdens een activiteit ontstaan. Daarom dringt het bestuur er met klem op aan dat iedere deelnemer bij zijn [...]

Kort verslag bestuursvergadering 17 mei 2022

Uit de bestuurskamer Op 17 mei 2022 vond een bestuursvergadering plaats bij Fred Kok (secretaris) in La Livinière. Verschillende punten zijn de revue gepasseerd. Zo is er gekeken naar de verschillende uitingen zoals NieuwsNed, Nieuwsbrief en de Website voor de leden en andere geïnteresseerden. Na een telefonische ronde is gebleken dat er veel [...]

Verslag Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2021

concept Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 9 oktober 2021. Aanwezig: (interim-)bestuur: Louk Wendels, Nelleke Streefkerk, Coby Daverveld, Jan Jaap ten Hoor, Annette van der Bij. Presentielijst van de aanwezige (stemgerechtigde) leden is als bijlage bijgevoegd. Opening Louk Wendels opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Ingekomen stukken Brief van Hans [...]

Bestuursvergadering van 20 januari 2021

Uit de bestuurskamer Op 20 januari 2022 kwam het NVLR bestuur bijeen. Natuurlijk kwam het onderwerp Corona op tafel. Helaas beperkt het de activiteiten die we kunnen ontplooien, maar we doen wat mogelijk blijft. We wachten de berichten van de overheid af. We hopen van harte dat onze Koningsdagactiviteit door kan gaan, maar [...]

Bestuursvergadering van 19 oktober 2021

Uit de bestuurskamer Op 19 oktober 2021 heeft  de eerste vergadering van het nieuwe bestuur plaatsgevonden  bij de voorzitter Jan Jaap ter Hoor. In het bijzonder was deze bijeenkomst georganiseerd om nader kennis te maken met Fred Kok vanwege zijn rol in het bestuur als secretaris. Verder zijn er een aantal punten aan [...]

Ga naar de bovenkant