Mededelingen van het bestuur NVLR voor de leden

NVLR Activiteitencommissie zoekt een nieuw lid

NVLR Activiteitencommissie zoekt een nieuw lid De activiteitencommissie zoekt een lid. Een nieuw lid zoek je meestal als er iemand vertrekt uit de Commissie. En dat is helaas ook het geval. Na jarenlange deelname aan de Activiteiten Commissie heeft Ann Israel afgelopen december besloten haar werkzaamheden te willen beëindigen. Ze vindt dat de [...]

Help … Burenhulp !

Vanuit het bestuur is het initiatief ontwikkeld om onder de leden een groep te vormen die bereid is om hen, die daar behoefte aan hebben, steun te verlenen. Allereerst is hiervoor de naam ‘de helpende hand’ bedacht, inmiddels echter lijkt ‘burenhulp’ beter te passen bij het doel dat beoogd wordt. Het gaat namelijk [...]

Stichting GOED

De Stichting GOED is opgericht voor belangenbehartiging van Nederlanders die permanent of tijdelijk in het buitenland wonen. Het is een initatief van de oprichters van de Facebook groep en website NIHB – Nederlanders In Het Buitenland. GOED staat voor Grenzeloos Onder Eén Dak en presenteert zich inmiddels via de website www.stichtinggoed.nl. Het doel is [...]

Go to Top