‘De Franse verleiding’: gelijk een reis, een uitdaging en een avontuur.

‘De Franse verleiding’: gelijk een reis, een uitdaging en een avontuur. In Fontcouverte is een klein museum geschapen dat gewijd is aan de geschiedenis van het reizen en van het toerisme in Frankrijk:  ‘de Franse verleiding’. Een kleine werkgroep rondom dit originele project werkt eraan het museum vleugels te verschaffen, zoals beter [...]

Beaujolais Nouveau, 3e donderdag van november.

In heel Frankrijk wordt het feest van de "beaujolais nouveau" op de derde donderdag van november gevierd, datum waarop de vinificatie voltooid is en de wijn verkocht mag worden. De vrijgave van deze fruitige wijn is een groot moment voor de liefhebbers, maar ook een goede reden om bij elkaar te komen [...]

Het Gastronomie feest, eind september.

Tijdens het Gastronomiefeest staan smaak en Franse gastronomie centraal. Is in 2011 opgericht door het ministerie van Economie, Industrie en Numeriek na de inschrijving van de Franse gastronomische maaltijd als UNESCO immaterieel werelderfgoed van de mensheid. Vindt ieder jaar plaats in het laatste weekend van september, en heeft als doel de rijke [...]

Europese Erfgoeddagen, 17-18 september 2022.

De Europese Erfgoeddagen zijn in 1984 ingesteld door de minister van Cultuur en Communicatie, en worden ieder jaar in het derde weekend van september gehouden. Deze dagen zijn het culturele evenement na de zomervakantie, en het succes ervan is het bewijs dat Fransen veel waarde hechten aan geschiedenis en kunst. Wat het [...]

Voorwaarden voor deelname aan de NVLR-activiteiten.

Het bestuur van de NVLR wijst u erop dat deelname aan de activiteiten volledig voor eigen risico is. Het bestuur kan volgens de Franse wet niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke en/of materiële schade die tijdens een activiteit ontstaan. Daarom dringt het bestuur er met klem op aan dat iedere deelnemer bij zijn [...]

Kort verslag bestuursvergadering 17 mei 2022

Uit de bestuurskamer Op 17 mei 2022 vond een bestuursvergadering plaats bij Fred Kok (secretaris) in La Livinière. Verschillende punten zijn de revue gepasseerd. Zo is er gekeken naar de verschillende uitingen zoals NieuwsNed, Nieuwsbrief en de Website voor de leden en andere geïnteresseerden. Na een telefonische ronde is gebleken dat er veel [...]

Abbaye de Frontfroide, programma 2022

Er vinden ook dit jaar weer veel activiteiten plaats in Abbaye Frontfroide, zoals: Klassieke concerten, diverse data Plantenmarkt,  7 en 8 mei Open tuindagen, 4 en 5 juni Kunst en ambacht,  25 en 26 juni Troubadour art ensemble, 26 juli Journees Européennes du Patrimoine, 17 en 18 september Festival international orchidées, 30 [...]

Verslag Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2021

concept Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 9 oktober 2021. Aanwezig: (interim-)bestuur: Louk Wendels, Nelleke Streefkerk, Coby Daverveld, Jan Jaap ten Hoor, Annette van der Bij. Presentielijst van de aanwezige (stemgerechtigde) leden is als bijlage bijgevoegd. Opening Louk Wendels opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Ingekomen stukken Brief van Hans [...]

Carrières de Lumières 2022 in Les Baux de Provence

Carrières de Lumières 2022 in Les Baux de Provence Venise, La Sérénissime door Gianfranco Iannuzzi 4 maart 2022 - 2 januari 2023 De voormalige steengroeve in Les-Baux-de-Provence is in de afgelopen jaren één van de grootste attracties geworden in de Provence dankzij Carrières de Lumières. Met indrukwekkende shows werden al het werk van [...]

Bestuursvergadering van 20 januari 2021

Uit de bestuurskamer Op 20 januari 2022 kwam het NVLR bestuur bijeen. Natuurlijk kwam het onderwerp Corona op tafel. Helaas beperkt het de activiteiten die we kunnen ontplooien, maar we doen wat mogelijk blijft. We wachten de berichten van de overheid af. We hopen van harte dat onze Koningsdagactiviteit door kan gaan, maar [...]

Ga naar de bovenkant