Laden Activiteiten
Dit activiteit is voorbij.

Dorpen met een verhaal

Zoals in NieuwsNed 107 is aangekondigd, gaat de Activiteitencommissie op
vrijdag 15 oktober 2021 een wandeling door Beaufort en omgeving organiseren.
Anja Geerts neemt het initiatief voor de eerste dorpswandeling.

Alvast enkele praktische zaken: Opgeven via e-mail op info@taalzaken.nl of telefonisch:
+31 622402531 (Anja Geerts).
Er kunnen maximaal 15 leden deelnemen.
We sluiten af met een volledig verzorgde picknick op een mooi plekje.
Kosten: € 10,– inclusief een drankje.

Exacte details over aanvangstijd, ontvangstplaats en lengte van de wandeling volgen in de NieuwsBrief van oktober.
Ik kijk ernaar uit om jullie in Beaufort te ontmoeten!

Anja Geerts, namens de Activiteitencommissie