De Europese Erfgoeddagen zijn in 1984 ingesteld door de minister van Cultuur en Communicatie, en worden ieder jaar in het derde weekend van september gehouden. Deze dagen zijn het culturele evenement na de zomervakantie, en het succes ervan is het bewijs dat Fransen veel waarde hechten aan geschiedenis en kunst. Wat het evenement ook zo geslaagd gemaakt is het grote aanbod van erfgoed dat bezichtigd kan worden: Behalve het burgerlijke- of religieuze erfgoed, staan ook de industriële of agrarische activiteiten, de parken en tuinen, de archeologische vindplaatsen, meubelstukken, het literair-, militair erfgoed en het riviergebied in de schijnwerpers.

Onder de vele initiatieven die tijdens de Europese Erfgoeddagen genomen worden, is ook de gelegenheid voor vele bezoekers om openbare gebouwen (het Élysée Paleis, Senaat, ministeries, ambassades, prefecturen, gemeentehuizen, maar ook schouwburgen, ziekenhuizen, scholen of gymzalen) en particuliere gebouwen te bezichtigen (villa’s, kastelen, fabrieken), die bij wijze van uitzondering hun deuren openen. Al deze gebouwen bieden verschillende animaties, net als de gebouwen die normaalgesproken ook al voor publiek geopend zijn: rondleidingen, demonstraties op een vakgebied, concerten, toneelopvoeringen, themaroutes.

Volgende editie Van 16 tot 17 september 2023
Officiële website journeesdupatrimoine.culture.fr