‘De Franse verleiding’: gelijk een reis, een uitdaging en een avontuur.

In Fontcouverte is een klein museum geschapen dat gewijd is aan de geschiedenis van het reizen en van het toerisme in Frankrijk:  ‘de Franse verleiding’.
Een kleine werkgroep rondom dit originele project werkt eraan het museum vleugels te verschaffen, zoals beter te equiperen en zelfs verder uit te bouwen. Nu wordt de fase van oprichting van een ‘association’ afgesloten.
Het gaat hier om een voor Frankrijk uniek eerste reismuseum en, in zijn soort, waarschijnlijk het enige reismuseum qua omvattende strekking ter wereld.
Veel van ons gereis is voor plezier en dat geldt in ’t bijzonder het toerisme: het museum is weleens een parel van nostalgie en herinnering genoemd, terwijl het toch ook de meest recente ontwikkelingen bijhoudt. Het toerisme wordt vanwege haar toenemende intensiteit en massaliteit omstreden, als problematisch ervaren en zelfs bestreden.

De nu nog kleine werkgroep zoekt meer meedenkers en, vooral, meedoeners teneinde hogere aantallen bezoekers te trekken, de rondgang door ’t museum ten dele te digitaliseren en t.z.t. wellicht zelfs een grotere behuizing te vinden in een meer  geanimeerde plaats.
Het reizen en het toerisme is inmiddels goed voor ruim 10% van de wereldeconomie en voor de  werkgelegenheid en de ecologische voetafdruk komen we op ongeveer dezelfde cijfers uit. In Frankrijk weegt het economische gewicht van het toerisme zelfs zwaarder dan de gehele Franse agrarische sector, mede hoeder van juist die fraaie landschappen … .

Ziet u mogelijkheden met enthousiasme bij te dragen aan deze oorspronkelijke, maatschappelijk zeer relevante en culturele startup met een toekomstperspectief van jewelst? Neem dan contact op met één van onderstaanden:

Ger Verhoeve, 04 68 43 60 16 / gerrit.verhoeve@gmail.com
Leonard van Veldhoven, 04 68 24 89 73 / champcourt@gmail.com
Rose-Line Lentjes, 04 68 32 39 03 / eefenrose-line@hotmail.com
Adrien Vos, 04 68 76 38 53 /  bram.lemoulin@orange.fr