Het bestuur van de NVLR wijst u erop dat deelname aan de activiteiten volledig voor eigen risico is. Het bestuur kan volgens de Franse wet niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke en/of materiële schade die tijdens een activiteit ontstaan. Daarom dringt het bestuur er met klem op aan dat iedere deelnemer bij zijn of haar verzekering informeert of zijn/haar verzekering eventuele ontstane schade gedurende activiteiten dekt.
Daarnaast wordt van iedere deelnemer verwacht dat hij/zij zich goed voorbereidt op de deelname aan een activiteit. De NVLR draagt zorg voor de aanwezigheid van een EHBO kit.
Tijdens door de NVLR georganiseerde wandelingen kunnen honden worden meegenomen, maar de eigenaar is te allen tijde verantwoordelijk.