Er vinden ook dit jaar weer veel activiteiten plaats in Abbaye Frontfroide, zoals:

Klassieke concerten, diverse data
Plantenmarkt,  7 en 8 mei
Open tuindagen, 4 en 5 juni
Kunst en ambacht,  25 en 26 juni
Troubadour art ensemble, 26 juli
Journees Européennes du Patrimoine, 17 en 18 september
Festival international orchidées, 30 september, 1 en 2 oktober

Voor het volledige programma zie website www.fontfroide.com