Uit de bestuurskamer

Op 20 januari 2022 kwam het NVLR bestuur bijeen. Natuurlijk kwam het onderwerp Corona op tafel. Helaas beperkt het de activiteiten die we kunnen ontplooien, maar we doen wat mogelijk blijft. We wachten de berichten van de overheid af. We hopen van harte dat onze Koningsdagactiviteit door kan gaan, maar het is helaas allemaal onder voorbehoud.

Ook willen weer aandacht geven aan de bijpraatsessies en nieuwe ledenbijeenkomsten. Via NieuwsNed en/of nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Aan de orde kwam onder andere ook de vergoedingen. Hierbij is besloten om de kilometers die leden verrijden voor de organisatie van evenementen excursies of andere activiteiten twee keer per jaar vergoed worden. De declaraties kunnen ingediend worden bij de activiteiten coördinator. De vergoeding bedraagt € 0,19 cent per kilometer. Er is geen vergoeding voor lidmaatschap van het bestuur van de NVLR.

Belangrijk onderwerp was de werving van nieuwe leden. Allerlei ideeën zijn ter tafel gekomen, zoals bekendheid verwerven via verschillende websites, gerichtere verspreiding van folders, kaartjes en NieuwsNed. Echter het belangrijkste is de van mond op mond reclame. Dus wil het bestuur een oproep doen aan alle leden nieuwkomers op de hoogte te brengen van het bestaan van de NVLR. Heel duidelijk is dat de belangrijkste doelstelling van de NVLR is het vergroten van het persoonlijk netwerk van de leden en dat we dat doen door het organiseren van activiteiten voor de leden. Met deze activiteiten willen we ook bijdragen aan de integratie van leden in ons geliefde Frankrijk. Dus… hoort zegt het voort.

Fred Kok
Secretaris