Uit de bestuurskamer

Op 19 oktober 2021 heeft  de eerste vergadering van het nieuwe bestuur plaatsgevonden  bij de voorzitter Jan Jaap ter Hoor. In het bijzonder was deze bijeenkomst georganiseerd om nader kennis te maken met Fred Kok vanwege zijn rol in het bestuur als secretaris.

Verder zijn er een aantal punten aan de orde geweest:

  • De contributiebetaling: hierbij is besloten daar extra aandacht aan te besteden in NieuwsNed en een rekening per mail te versturen.
  • De samenwerking met de FANF wordt door een commissie nader onderzocht.
  • Het besluit is genomen om de leden een begroting te doen toekomen voor 2022 bij de stukken van de Algemene Ledenvergadering die in april 2022 zal plaatsvinden.
  • De afgelopen Algemene Ledevergadering van 9 oktober 2021 is geëvalueerd. Akoestiek en locatie verdienen bijzondere aandacht en verder werd er de behoefte geconstateerd voor ontmoeting en om met elkaar te kunnen praten.
  • Over een kilometervergoeding voor bestuursleden, leden van de Activiteitencommissie en andere vrijwilligers wordt in een volgende vergadering besproken.
  • Ook is besloten de Nieuwjaarsreceptie te laten plaatsvinden op 9 januari 2022 op een nader te bepalen locatie.
  • Er zal weer een nieuwe ledenbijeenkomst worden georganiseerd nu dit weer mogelijk is.
  • Het vernieuwde bestuur zal zich met plezier inzetten voor de NVLKR.