Reisverzekering buiten Europa met medische component

Voor verdragsgerechtigden

De door het CAK aan verdragsgerechtigden verstrekte EHIC (European Health Insurance Card) biedt geen dekking buiten Europa. Het vinden van een adequate aanvullende verzekering met een medische component blijkt in de praktijk vaak niet mee te vallen. Reisverzekeringen worden aangeboden als toegift op creditcards en schadeverzekeringen (bijvoorbeeld een opstalverzekering). Problemen die zich hierbij voordeden deden mij besluiten een speciale verzekering te regelen, zie de website: www.secara.fr, onderaan deze website onder het hoofd “Aanbiedingen gereserveerd voor Nederlandse Expats”, Doorlopende Reisverzekering.

De volgende zaken zijn mogelijk van belang voor wie zoekt naar een aanvullende verzekeringen via creditcard of anders:

  1. De voorwaarden kunnen per verzekering aanmerkelijk verschillen. Men moet niet op andermans polis afgaan maar zorgvuldig de voorwaarden van het eigen aanbod evalueren. Natuurlijk zal de dekking afhangen van het niveau van de creditcard (van brons tot platina plus). Aanzienlijke verschillen ontstaan echter ook omdat meestal de bank de eigenlijke verzekeraar is en niet de creditcardmaatschappij. De bank (of onderneming) die de kaart aanbiedt doet dat onder de parasol van de creditcardmaatschappij (als bonus omdat men een dure creditcard neemt) maar de voorwaarden van de verzekering worden bepaald door de bank.
  2. Een goede persoonlijke relatie met de aanbiedende bank/onderneming is van betekenis bij het oplossen van conflicten. (Voor een goede klant doen we wel wat. Een credit card via een prijsvechtende internetbank ….)
  3. Men eist dat men woonachtig is in Frankrijk maar meestal ook dat men onder het Franse sociale zorgstelsel valt, de Secu. Verdragsgerechtigden vallen er niet onder. (Deze eis heeft te maken met het verhaal dat men vanuit de aanvullende verzekering denkt te kunnen halen op de primaire verzekering.)
  4. Er is meestal een leeftijdsgrens (bijv. 75 jaar). Men heeft vaak niet in de gaten dat die grens is overschreden. Er wordt niet gewaarschuwd. Men ziet ook niet aan verminderde kosten van de credit card dat er een dekking is weggevallen, de kosten blijven gelijk. (Echt een lelijke valkuil)
  5. Bij ziekenhuisopname wordt melding vooraf geëist en goedkeuring door de verzekeraar. Bij spoedopname is dit vaak niet mogelijk (ongeval of cardio-vasculair incident). In de praktijk is de timing vaak oorzaak van conflict.
  6. Er is geen dekking voor opname in een revalidatie-eenheid na ziekenhuis, zelfs niet als de revalidatie-eenheid onderdeel uitmaakt van het ziekenhuiscomplex en/of als de revalidatie noodzakelijk is voor terugkeer naar woonland. (Verzekering dekt ziekenhuis, punt uit)
  7. Repatriëring is meestal inbegrepen maar er moet wel op worden gecontroleerd. Te vaak wordt het als vanzelfsprekend aangenomen.
  8. Soortgelijke verzekeringen worden ook aangeboden als aanvulling op bijvoorbeeld een opstalverzekering. Ze worden als een cadeautje gepresenteerd waardoor de klant niet geneigd is de voorwaarden nog eens goed na te gaan.

Guido Smoorenburg