Ecologische veranderingen in 2020

Vanaf 1 januari 2020 voert de regering een aantal essentiële veranderingen door om onze consumptiepatronen te veranderen, schonere mobiliteit te bevorderen, de meest bescheidenen in de ecologische transitie te ondersteunen, de luchtkwaliteit te behouden en de biodiversiteit te beschermen.

Nieuwe plastic wegwerpproducten worden verboden
Wegwerpkatoenen wattenstaafjes, glazen, borden: vanaf 1 januari 2020 zijn deze plastic wegwerpproducten verboden in de verkoop. Plastic waterflessen in schoolkantines zijn ook verboden.

Ook de in de supermarkten leeg verkochte bekers in batches zijn op 1 januari 2020 niet meer te koop. In 2021 zullen ook de bekers die bestemd zijn om vol te worden verkocht, worden verboden: alle plastic bekers zullen dus in 2021 worden verboden, evenals de rietjes, de roerstaafjes en de geëxpandeerde polystyreen dozen met kebabs.

Een nieuwe automalus die gericht is op de meest vervuilende voertuigen
Vanaf 1 januari wordt de malusschaal versterkt voor de meest uitstotende voertuigen, met name SUV’s: de drempel voor het activeren van de malus stijgt van 117 gCO2/km tot 110 gCO2/km; de maximale malus stijgt van €10.500 tot €20.000; de verschillende niveaus van malus worden wereldwijd verdubbeld of zelfs verdrievoudigd.

Lokale bewoners beter beschermd tegen het spuiten van pesticiden
Om de bescherming van de omwonenden met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen te versterken, wordt vanaf 1 januari een nieuw systeem ingevoerd.
Voortaan moeten de afstanden tussen de strooiplaatsen en de woningen, die variëren van 5 tot 20 m, afhankelijk van het soort gewas en de aard van de producten, worden gerespecteerd op basis van de onafhankelijke wetenschappelijke aanbevelingen van het ANSES. Deze afstanden kunnen lokaal worden aangepast in het kader van de op departementaal niveau opgestelde engagementen, tussen de gebruikers van de producten, de omwonenden en de verkozenen.

Frankrijk is een van de eerste Europese landen die dergelijke veiligheidsafstanden voor alle betrokken woningen heeft ingesteld.

Let op: de gasprijzen dalen
De gereguleerde tarieven voor Engie-gas zullen op 1 januari 2020 gemiddeld met 0,91% worden verlaagd ten opzichte van het niveau dat op 1 december 2019 is vastgesteld. De gemiddelde rekening voor een klant die met gas wordt verwarmd, zal dus met € 8,57/jaar dalen. De energie-klimaatwet voorziet in de geleidelijke afschaffing van de gereguleerde gastarieven: professionele verbruikers moeten dus vóór 1 december 2020 een marktaanbod hebben gekozen en particuliere verbruikers vóór 30 juni 2023. Het verlaten van de gereguleerde tarieven om in te schrijven op een marktaanbod kan op elk moment, zonder kosten, gebeuren, zonder dat de meters worden afgesneden of gewijzigd. Aanbiedingen kunnen worden vergeleken via het onafhankelijke en gratis vergelijkingsinstrument van de Nationale Energieombudsman: www.energie-info.fr.

Titaandioxide verboden in levensmiddelen
Het in de handel brengen van alle levensmiddelen die titaandioxide (E171) bevatten, is met ingang van 1 januari 2020 verboden. Dit besluit van de regering volgt op een wetenschappelijk en onafhankelijk advies van het ANSES. Dit additief, dat geen voedingswaarde heeft, wordt vaak gebruikt in levensmiddelen en dranken, om de glans van snoepjes wit te maken en te intensiveren, om ijs ondoorzichtig te maken en in kant-en-klare gerechten.

De hormoonontregelaar bisfenol A verboden op de kassabonnen.
Het verbod op het in de handel brengen van bisfenol A in kassabonnen (op thermisch papier, in een concentratie van 0,02% of meer) wordt van kracht. Deze EU-brede beperking is het resultaat van een reeds lang bestaand Frans voorstel op EU-niveau. Het ANSES had namelijk risico’s vastgesteld voor zwangere vrouwen die met deze hormoonontregelaar omgaan.

Ma primerénov’: een nieuw hulpmiddel voor de energetische renovatie van zijn woning
Met ingang van 1 januari 2020 wordt “MaPrimeRénov” gecreëerd, een nieuwe steun die het Energietransitiekrediet (CITE) enerzijds en de steun van ANAH Habiter Mieux Agilité anderzijds samenvoegt.

Deze hulp is eerlijker en eenvoudiger. Het past zich aan het inkomen van het huishouden aan om meer hulp te bieden aan degenen die het het meest nodig hebben. Via een eenvoudige online aanvraag wordt de steun nu in het jaar van de werkzaamheden betaald, in tegenstelling tot de energietransitiebelasting. Door zich meer te richten op de meest bescheiden huishoudens, garandeert de steun, door het gesubsidieerde werk, een toename van de koopkracht, meer comfort en minder uitstoot van broeikasgassen