Een kleine stuurfout kan de schadevergoedingen van de autoverzekering verminderen

In geval van een ongeval kan het gebrek aan controle over het voertuig leiden tot een vermindering van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij. Dit is wat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 12 december 2019 heeft geoordeeld.

Een motorrijder raakte gewond toen hij een voertuig raakte dat voor hem op de rijbaan stopte. Vervolgens werd zijn vergoeding verlaagd.
Volgens het Hof van Cassatie had de bestuurder, aangezien hij niet op tijd kon stoppen, een fout begaan die de vermindering van zijn vergoeding rechtvaardigde. De wegcode herinnert de bestuurder er namelijk aan dat hij onder alle omstandigheden de controle over zijn voertuig moet behouden.

In 2014 had het Hof al geoordeeld dat bepaalde toegestane gedragingen, zoals bijvoorbeeld roken of rijden met hoge hakken, een lagere vergoeding bij een ongeval kunnen rechtvaardigen, omdat deze situaties de uitvoering van voor het rijden noodzakelijke manoeuvres zonder vertraging kunnen verhinderen.