Deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk

Verkiezingen op 15 (1e ronde) en 22 maart (2e ronde)

De volgende verkiezingen in Frankrijk zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 15 en 22 maart 2020.
Het is nu mogelijk om zich te registreren op de kiezerslijst en dit jaar te stemmen.
Er is echter een deadline voor de registratie. Voor deze gemeenteraadsverkiezingen is de uiterste datum 7 februari 2020.
Om te kunnen stemmen moet men op de kiezerslijst worden ingeschreven. De inschrijving is automatisch voor 18-jarigen (onder bepaalde voorwaarden), evenals voor een persoon die na 2018 de Franse nationaliteit heeft verkregen. Buiten deze situaties is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen voor inschrijving op de kiezerslijsten (kiezerslijst van een gemeentehuis of consulaire kiezerslijsten) om te kunnen stemmen.

Wie kan er stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen

  • minstens 18 jaar oud zijn;
  • de Franse nationaliteit of die van een lidstaat van de EU hebben;
  • op de kiezerslijst zijn ingeschreven;
  • zijn of haar burgerrechten of politieke rechten hebben.

 
Wat zijn de vereisten voor inschrijving op de kiezerslijst?

  • Je moet volwassen zijn (minimaal 18 jaar), Frans staatsburger zijn en volledige burgerrechten en politieke rechten hebben;
  • Je moet een binding hebben met de gemeente waar je wenst te stemmen. Dat wil zeggen dat het gedurende ten minste zes maanden daadwerkelijk (of permanent) je woonplaats of verblijfplaats is, ofwel dat je ervoor ten minste vijf jaar grondbelasting, gemeentebelastingen of zakelijke belasting betaalt.

In Frankrijk wonende Europeanen kunnen op een aanvullende lijst (liste électorale complémentaire) worden geplaatst om hun stem uit te brengen voor de Europese of gemeentelijke verkiezingen

Online inschrijven
Een aantal Franse gemeentes biedt de mogelijkheid je online in een kiezerslijst in te schrijven. Deze service is niet alleen voor Fransen, maar ook voor in Frankrijk wonende inwoners van de Europese gemeenschap die in Frankrijk mee willen doen aan gemeenteraadsverkiezingen of Europese verkiezingen.
Je moet een account openen of hebben op Mon Service Publique. Via deze link(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396#Link_Raccordement)  kun je controleren of voor jouw gemeente online inschrijven mogelijk is.

Moet je je ieder jaar opnieuw registreren?
Nee. Het algemene beginsel dat de kiezerslijsten in Frankrijk regelt dit. Alleen in geval van een verhuizing (ook binnen de gemeente) moet je je opnieuw registreren, of als je was geroyeerd.

Wat is het stemsysteem?
In de eerste ronde worden de kandidaten in de gemeenteraad gekozen die zowel de stemmen van ten minste 25% van de geregistreerde kiezers als een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald. In de tweede ronde worden de kandidaten die de meeste stemmen krijgen gekozen, binnen de grenzen van de nog te vervullen zetels.