Jaarverslag Stichting GOED – Grenzeloos Onder Een Dak

NIHB (Nederlanders in het buitenland)

Wat hebben we in 2019 gedaan en bereikt voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Voor het jaaroverzicht zie de website https://www.stichtinggoed.nl/nieuws/jaaroverzicht-2019/

De Stichting GOED is opgericht voor belangenbehartiging van Nederlanders die permanent of tijdelijk in het buitenland wonen.