Tien veranderingen per 1 januari 2020

1. Om te beginnen gaat het minimumloon (SMIC oftewel Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) per 1 januari 2020 met 1,2% omhoog naar €1539,42 bruto per maand.

2. Ook het maximale bedrag dat bij invaliditeit wordt uitgekeerd, wordt verhoogd tot €3428 bruto per maand (momenteel €3377), terwijl de maximale bedragen voor ziekteverlof, ouderschapsverlof en basispensioen met €3 per dag worden verhoogd tot €189 bruto per dag.

3. Verder treedt per 1-1-2020 de tweede fase in werking van de 100% vergoeding van brilmonturen+glazen, gebitsprotheses en hoortoestellen (zie de artikelen in dit forum “Geen dove, blinde en tandeloze Fransen in 2021?” en “Reste à zéro (100% vergoeding) voor brillen, hoortoestellen en tand…”). Deze tweede fase bestaat uit 100% vergoeding van bepaalde brilmonturen plus de glazen en 100% vergoeding van diverse gebitsprotheses. De derde fase (100% vergoeding van verschillende hoortoestellen) gaat in per 1-1-2021.
Voor wie alle details van de nieuwe tandartszorg wil weten adviseer ik NotreTemps1.com te lezen. Hoe de 100% brillenvergoeding precies in elkaar steekt, zie je op NotreTemps2.com.

4.De Aides au Logement (APL, ALF en ALS, zie hier) voor mensen met de laagste inkomens worden aangepast. Met ingang van 2020 worden deze niet meer berekend naar het gezinsinkomen over de laatste twee jaar, maar over het inkomen van het laatste jaar. Bovendien worden mensen die hun sociale huurwoning kopen de eerste tien jaar vrijgesteld van het deel van de servicekosten dat betrekking heeft op het onderhoud van het appartementencomplex, zie deze website.

5. Goed nieuws voor 18-25-jarigen! Zij kunnen vanaf 1-1-2020 (of uiterlijk vanaf 1-3-2020) hun rijbewijs A (motor) of B (personenauto) halen met financiële steun van de overheid. Dit project heet “Permis à €1 par jour”, welke naam enigszins bedrieglijk is, omdat de prijs voor de opleiding voor hen precies hetzelfde bedraagt als voor andere rijbewijskandidaten.
De jongeren kunnen echter, mits ze zich inschrijven als cursist bij een erkende rijschool, het cursusgeld rentevrij lenen van een bank. De franse staat betaalt de rente. Daartoe heeft de staat een 3-partijen overeenkomst gesloten met banken en met erkende rijscholen. Wanneer de jongere die van de regeling gebruik wil maken zich meldt bij de rijschool moet hij dus twee contracten ondertekenen: één voor de opleiding en één voor de lening. De regeling garandeert niet dat de jongere slaagt voor zijn rijbewijs. Wel zijn de kosten inbegrepen voor een eventuele herhalingscursus plus examen, wanneer hij/zij de eerste keer zakt voor het praktijkexamen.
Zie voor de voorwaarden Securite-Routiere.gouv.fr

6. De radarauto’s, waarmee in het voorjaar een proef is gestart in Normandië (zie artikel in dit forum “Privé-auto’s met radar aan boord”) wordt in januari 2020 uitgebreid naar Bretagne, Pays de la Loire en Centre-Val de Loire.

7. Particulieren die via een chèque emploieen werknemer in dienst hebben, bijvoorbeeld een poetshulp of een tuinman, moeten vanaf 1 januari 2020 een prélèvement à la source toepassen op het salaris van hun werknemer. Zie fr of Service-public.fr.

8. Sommige sigarettenmerken worden opnieuw duurder. De prijs ervan gaat van €9,10 naar €9,20. Het is de bedoeling dat de prijs uiteindelijk op €10 per pakje komt.

9. Vanaf 1-1-2020 zullen alleen nog wattenstaafjes met houten stokjes verkrijgbaar zijn. Wattenstaafjes met plastic stokjes mogen per die datum niet meer worden verkocht.

10. Voedingsmiddelen met titaandioxide (kleurstof E171, die ook voorkomt in cosmetica en tandpasta) worden na advies van de ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation) per 1-1-2020 voorlopig voor één jaar van de Fanse markt geweerd. Zie hier.
Bron: Service-Public.fr

Geplaatst op https://www.nederlanders.fr/ door Theodora Besse