Reste à zéro (100% vergoeding) voor brillen,

hoortoestellen en tandprotheses

Dit artikel is een update van het artikel “Geen dove, blinde en tandeloze Fransen in 2021?”

Volledige vergoeding voor bepaalde brillen, tandprothesen en hoortoestellen wordt gefaseerd van kracht. In een op 12 januari van kracht geworden decreet (in het kader van de wet op de financiering van de sociale zekerheid voor 2019) werd de lijst met welke tandprothesen, brillen en hoortoestellen voor 100% vergoeding in aanmerking komen plus het tijdschema van invoering bekendgemaakt.

Doel van de hervorming is te voorkomen dat patiënten om financiële redenen van een tandprothese, een hoortoestel of een bril afzien. Het aantal mensen dat dat doet is vrij groot. Iedereen kent wel een “sans-dents”. Slechtzienden en slechthorenden zijn moeilijker te herkennen, maar het aantal mensen dat om financiële redenen afziet van een bril en vooral van een hoortoestel is vrij groot.

Wie heeft recht op 100% vergoeding van bepaalde tandprotheses, brillen of hoortoestellen?
Iedereen die zowel basisverzekerd is als een mutuelle (complémentaire) heeft. Voor dit plan zijn door de regering namelijk bepaalde afspraken gemaakt met de mutuelles: de regering neemt driekwart van de kosten op zich en de mutuelles een kwart. Daartegenover hebben de mutuelles toegezegd dat ze om die reden niet de premies zullen verhogen. Mensen zonder mutuelle (veel oudere Fransen met een zeer laag pensioen en werklozen) kunnen profiteren van een speciale aanbieding met een maximumtarief, waarvan een deel door de basisverzekering wordt vergoed.

De patiënt blijft vrij om het hoortoestel, de prothese of de bril te kiezen die hij wenst. Er wordt een offerte gedaan met diverse opties, waarvan één 100% wordt vergoed (voor patiënten met een mutuelle). Wanneer je een duurdere optie kiest, moet je bijbetalen.

Voor gebitsprotheses en brillen zal de volledige vergoeding per 1 januari 2020 ingaan, voor hoortoestellen per 1 januari 2021. Overigens gelden binnenkort al maximumprijzen voor sommige van deze artikelen.

Wat betreft gebitsprotheses geldt per 1 april 2019 een maximumprijs voor bepaalde vastgestelde gebitten en kronen. Met ingang van 2020 moet de offerte van de tandarts mede een optie aanbieden met 100% vergoeding (basisverzekering plus mutuelle). Deze optie garandeert protheses met keramisch-metalen kronen voor alle zichtbare tanden en kiezen, omdat deze ook qua uiterlijk een functie hebben. Voor niet-zichtbare tanden en kiezen mogen goedkopere materialen worden aangeboden.

Met ingang van 2020 moeten opticiens in hun devis ook een optie bieden van een bril die 100% wordt vergoed, mede afhankelijk van de voorgeschreven correctie. Er zullen 17 modellen voor volwassenen en 10 voor kinderen beschikbaar zijn in verschillende kleuren. De glazen moeten anti-reflecterend, gehard en dun zijn. Wanneer je een duurder montuur kiest, krijg je van de mutuelle maximaal €100 vergoed, tenzij je een polis hebt die een hogere vergoeding biedt.

De volledige toepassing van de 100% vergoeding van hoortoestellen vindt pas in 2021 plaats. In dat jaar zullen audiologen in hun devis een optie moeten opnemen die 100% wordt vergoed door de basisverzekering plus mutuelle. Maar al in 2019 geldt een optie die 100% wordt vergoed met een maximumprijs van €1300. Dit maximum wordt €1100 in 2020 en €950 in 2021. Daaronder vallen de klassieke modellen (20-45% van het beschikbare assortiment). Je kunt ook een duur toestel aanschaffen met veel regelmogelijkheden, maar de maximale prijs waarvoor een vergoeding van basisverzekering plus mutuelle geldt is €1700 per toestel. Alles boven die prijs betaal je dus volledig zelf. Eens in de vier jaar heb je recht op een nieuw hoortoestel.

De artikelen die voor 100% vergoeding in aanmerking komen zijn van goede kwaliteit, al behoren ze niet tot de topklasse. De prijs van een hoortoestel bijvoorbeeld kan momenteel oplopen tot zo’n €2200. In 2021 zal de 100% vergoeding gelden voor modellen tot €1300.

Geplaatst door  Theodora Besse op Nederlanders.fr

————-—– ———————