Wijziging Woonlandfactor (WLF)

De Fanf heeft verschillende brieven gestuurd aan de Minister voor Medische Zorg en Sport, met als doel helderheid te krijgen in de preciese manier van berekenen van de WLF, en met name de vergelijkbaarheid/representativiteit van de daarbij gebruikte data. Deze brieven, en de reacties zijn geplaatst op de site; wij zijn verheugd dat de minister voor 2019 heeft gekozen voor het gebruik van de “WHO” als bron voor de data. De WLF voor Frankrijk voor 2019 is daardoor gedaald tot een niveau wat beter te “begrijpen” is. Dit betekent een verlaging van de afdracht aan het CAK van bijna 9.5 % in vergelijking tot 2018. Dit verschil kan afhankelijk van het gezamelijk inkomen oplopen tot een bedrag van ruim 800 euro per jaar.

https://www.fanf.fr/brief-discriminatie-nederlandse-verdragsgerechtigden-eu/
https://www.hetcak.nl/woonlandfactor

————-—– ———————