burenhulp

Vanuit het bestuur is het initiatief ontwikkeld om onder de leden een groep te vormen die bereid is om hen, die daar behoefte aan hebben, steun te verlenen. Allereerst is hiervoor de naam ‘de helpende hand’ bedacht, inmiddels echter lijkt ‘burenhulp’ beter te passen bij het doel dat beoogd wordt. Het gaat namelijk om die kleine attenties en akties waar een ieder van ons op een gegeven moment om verlegen kan zitten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het doen van boodschappen voor iemand die ziek is of alleen thuis ligt met een gebroken been. Of misschien voelt iemand zich geïsoleerd en zou graag af en toe bezoek krijgen. En vult u zelf maar in … Hoe dan ook: het gaat om een kleine daad, een vorm van aandacht, een uitdrukking van betrokkenheid voor de ander die daar mee geholpen kan zijn. Lees meer……